Studieledere på Avdeling ØS

Her finner du en oversikt over studieledere i Avdeling ØS

Førsteamanuensis Odd Anders Bøyum-Folkeseth er studieleder for

 • Bachelor i juss og administrasjon
 • Årsstudium i juss
 • Årsstudium i statsvitenskap

Førsteamanuensis Knut Peder Heen er studieleder for

 • Master i økonomi og administrasjon
 • Bachelor i regnskap og revisjon
 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Årsstudium i bedriftsøkonomi

Førsteamanuensis Kjell Marius Herskedal er studieleder for

 • Bachelor i Sport Management
 • Årsstudium i idrett og Adventure 

Førsteamanuensis Solveig Straume er studieleder for 

 • MSc in Sport Management

Førsteamanuensis Christina Berg Johansen er studieleder for

 • Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Publisert 14. juni 2018 13:51 - Sist endret 16. aug. 2019 12:31