Studieledere på Avdeling ØS

Her finner du en oversikt over studieledere i Avdeling ØS

Førsteamanuensis Sølve Mikal Nerland er studieleder for

 • Bachelor i juss og administrasjon
 • Årsstudium i personalledelse

Førsteamanuensis Knut Peder Heen er studieleder for

 • Master i økonomi og administrasjon
 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Årsstudium i bedriftsøkonomi

Førsteamanuensis Oskar Solenes er studieleder for

 • Bachelor i Sport Management
 • Årsstudium i idrett og Adventure 

Førsteamanuensis Solveig Straume er studieleder for 

 • MSc in Sport Management

Førsteamanuensis Christina Berg Johansen er studieleder for

 • Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse                                                      

Førsteamanuensis Odd Anders Bøyum-Folkeseth er studieleder for

 •         Bachelor i rettsvitenskap
 •         Årsstudium i juss   

 

 

Publisert 14. juni 2018 13:51 - Sist endret 18. aug. 2020 12:59