Retningslinjer for kvalitetsteam

Alle studier ved HiMolde skal ha et kvalitetsteam. Normalt skal bachelorstudier og masterstudier ha egne kvalitetsteam. Avdelingen bestemmer hvilke studier som skal ha felles kvalitetsteam.

Avdelingen bestemmer hvilke fagansatte som deltar i kvalitetsteamene sammen med studieleder. Det bør være minst en fagansatt i tillegg til studieleder. Studentene bør ikke være i mindretall på møtene.

Studieleder bestemmer, i samråd med studenttillitsvalgte antall møter og møtetidspunkt. Det skal minimum holdes to møter per semester. Studenttillitsvalgte kan be om at det må holdes møte i kvalitetsteamet.

Studieleder sender ut innkalling og saksliste en uke før møtet skal avholdes.

Studenttillitsvalgte skal ha mulighet til å melde inn saker. Medstudenter kan melde inn saker til studenttillitsvalgte eller direkte til studieleder. Innkalling og saksliste skal legges ut tilgjengelig for alle studenter på studiet. Tillitsvalgte bør diskutere sakene med medstudenter før møtet i kvalitetsteamet.

Studieleder skal skrive referat fra møtene, som sendes ut til studenttillitsvalgte. Referatet skal legges ut tilgjengelig for alle studenter på studiet. Referatet skal gjennomgås på neste møte, og det skal gis tilbakemelding om hvordan saker er fulgt opp.

Studenttillitsvalgte skal gi medstudenter tilbakemelding om hvordan saker er behandlet og fulgt opp. Slik tilbakemelding kan gis i kullmøter eller i Canvas.

Kvalitetsteamene skal behandle saker som omhandler:

  • Undervisningsopplegg og pedagogiske spørsmål
  • Studie- og læringsmiljø
  • Resultat fra Studiebarometeret og forslag til tiltak
  • Evaluering av emner, praksis og studium – forslag til tiltak
  • Planlagte endringer i studium og emner

Studieleder bør aktivt involvere studentene og be om innspill til saker som tas opp.

Saker som omhandler enkeltpersoner (faglærer, studenter) skal ikke tas opp i kvalitetsteamet. Slike saker skal håndteres med faglærer, studieleder eller dekan, eller meldes inn på Si fra.

Studenttillitsvalgte bør oppfordres til å delta på kurs for tillitsvalgte.

Publisert 6. mai 2020 10:39 - Sist endret 6. mai 2020 10:39