Hva lærer du? (2021–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Ledelse i helse- og sosialtjenesten

Studiets læringsutbytte

Ved fullført utdanning forventes det at studenten får en innføring i sentrale ledelsesbegreper og -metoder, som grunnlag for en problematiserende tilnærming til utfordringer i helse- og sosialtjenesten. Studiet skal bidra til både økt faglig innsikt og personlig trygghet.

 

Utdanningens mål er derfor å utvikle handlingsorienterte ledere som er kritisk reflekterende til egen rolle. Dette innebærer å vurdere og grunngi egen lederatferd. I dette ligger det et ønske om å utvikle ledere med en åpen og bevisst holdning til de muligheter og utfordringer som ledelse i helse- og sosialtjenesten kan innebære.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:34:56