Opptak

Relevant bachelor eller tilsvarende 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning. Bachelorgrader i helse- og sosialfag kvalifiserer for opptak. Andre bachelorgrader må ha minst 80 studiepoeng i fagområder ledelsesfag, organisasjonsfag eller samfunnsvitenskapelige fag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 15:32:35