Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Informasjon om studiet

Et praktisk rettet studium som gir grunnleggende innsikt i informasjonsteknologien. Du lærer å bruke viktige IT-verktøy, også slik at du selv kan utvikle komplette datasystemer .

Etter fullført studium vil en kunne fungere som en anvendelig IT-ressursperson i offentlig og privat sektor, i IT-opplæringsinstitusjoner eller som medarbeider i en IT-avdeling.

Innhold og oppbygging av studiet

Første semester vil gi innføring i hvordan IT-systemene er satt sammen og hvordan man utvikler dataprogram. Med denne bakgrunn vil andre semester gi opplæring i behandling av informasjon ved hjelp av standardsystemer og i utforming og vedlikehold av informasjon på web.

Organisering og læringsformer

Studiet tilbys også som et nettstudium, hvor alle forelesningene og annet studiemateriell vil være tilgjengelig på nett. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må leveres innen gitte frister. Innlevering er på nett.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen, men utvalgte emner kan ha PC-eksamen med praktisk bruk av programvare. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en del av karakteren. Merk at eksamen må tas i Molde. Dette gjelder også nettstudenter.

Studiemodell

Obligatoriske emner

Studiepoeng: 60

Høst 2019

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 18:32:41