English version of this page

Oppbygging og gjennomføring (2022–2024)

Informasjon om studiet

Høgskolen i Molde tilbyr et 2-årig internasjonalt MSc program i logistikk for både norske og internasjonale studenter.

Det er tre spesialiseringsretninger innenfor dette masterprogrammet.

  • Supply Chain Management (SCM): Denne varianten vektlegger kunnskap om og forståelse for strategiske prosesser og beslutninger i et firma knyttet til logistikk og SCM. Inter-organisatoriske temaer som innkjøp og koordinering av og konflikter i verdikjeder blir vektlagt.

  • Logistics Analytics (LA): Denne retningen er utviklet for studenter som er interessert i kvantitative metoder for analyse, planlegging og ledelse av aktiviteteter tilknyttet innkjøp, produksjon, lager og distribusjon innen bedriftene eller mellom bedrifter. Områder som "Big Data", visuell analyse og robotisering vil bli dekt.

  • Sustainable Freight Transport (SFT): Denne spesialiseringen fokuserer på analyse og forståelse av strategiske og operative forhold ved inngående og utgående  godstransport i en forsyningskjede. Analyse av godstransportens nøkkelrolle for klimatiltak er også sentral i spesialiseringen.

 

NB! Studiet undervises i sin helhet på engelsk, og studenter som besvarer alle eksamener og skriver sin hovedoppgave på engelsk vil få graden Master of Science in Logistics. Velger man å skrive masteroppgaven på norsk vil man få tildelt graden Master i Logistikk. Relevante emner fra andre studieprogram kan etter søknad inngå i Master of Science - graden, selv om de er gjennomført på norsk.

For fullstendig presentasjon av studiet, se engelsk beskrivelse av programmet.

Studiemodell

Høst 2022

Valgbare spesialiseringer:

Du må velge en spesialiseringsretning.

Vår 2023

Supply Chain Management

NB! Husk valg av subvariant i 2. semester

Logistics Analytics

NB! Husk valg av subvariant i 2. semester

Høst 2023

Seminars in Logistics

Vår 2024

Supply Chain Management

NB! Husk valg av subvariant i 2. semester

Logistics Analytics

NB! Husk valg av subvariant i 2. semester

Sustainable Freight Transport

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 04:36:57