Jobb og videre studier (2020–2023)

Jobbmuligheter

Behovet for ledere med logistikkompetanse øker, og våre studenter er etterspurt både i små og mellomstore bedrifter og i store internasjonale konsern.

Studiene kvalifiserer for jobber innen:

  • Ledelse og effektivisering av verdikjeder

  • Innkjøp og produksjonsplanlegging

  • Lagerstyring

  • Befraktning

  • Transport og ruteplanlegging for skip, fly, tog, bil.

  • Forhandling og innkjøp av varer og tjeneste

  • Helse, miljø og sikkerhet

Videre studier

Studiet kvalifiserer til masterstudier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens eget masterstudium i logistikk - MSc in Logistics.Det erfaringsbaserte masterstudiet i logistikk kan også være aktuelt, men da må studentene ha 2 års relevant yrkeserfaring i tillegg til bachelorgraden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 12:33:16