Bachelor i logistikk og SCM

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022, kl. 14.00

Logistikk og Supply Chain Management.  Colourbox.com

Programmets innhold

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare-, informasjons- og pengestrømmene kan styres effektivt. Transportøkonomi og logistikk inngår som en viktig del av SCM. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport-, innkjøps- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil være sentrale i slike stillinger. Studiet vil også gi god innsikt i miljø- og klimamessige problemstillinger, særlig knyttet til transport.

Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for stillinger innen:

  • transportselskap: drift, planlegging og økonomistyring

  • industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger

  • konsulent- og utredningsvirksomhet

  • offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner)

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen logistikk og Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon.

Hvorfor studere logistikk?