Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

De fleste nordmenn berøres av den organiserte idretten. Dermed hviler et stort ansvar på de som jobber med ledelse i disse organisasjonene. Vårt hovedmål er at du som ferdigutdannet skal være bevisst ansvaret, kjenne faget og virkelig gjøre en forskjell i organisasjonen du jobber i. Lederne må rustes for denne oppgaven. Enten det er i ett av de 11 951 idrettslagene, 366 idrettsrådene, 19 idrettskretsene eller 54 særforbundene som vi har i Norge.

Ved Høgskolen i Molde har vi sterke fagmiljøer innen økonomi, logistikk og ledelse, som studiet i Sport Management drar nytte av. En unik utplasserings-periode i løpet av studietiden gir studentene verdifullt kontaktnett overfor idrettsklubber og -forbund. Eksempler på organisasjoner vi har utplasseringsavtaler med er: Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Idrettskretser og MFK.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 09:33:09