Studieopphold i utlandet (2019–2022)

Studenter oppfordres til å søke muligheter for studieopphold i utlandet. For en detaljert og oppdatert oversikt over hvilke institusjoner vi har utvekslingsavtaler med henvises høgskolens hjemmeside.
Vi legger til rette for utplassering i idrettsorganisasjoner og utveksling til universiteter i England, Tyskland, Sverige og Nederland.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. nov. 2019 21:34:15