Studieopphold i utlandet (2021–2024)

Studenter oppfordres til å søke muligheter for studieopphold i utlandet. For en detaljert og oppdatert oversikt over hvilke institusjoner vi har utvekslingsavtaler med henvises høgskolens hjemmeside.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 04:35:58