Jobb og videre studier (2021–2022)

Videre studier

Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjøre denne typen utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.

Studiet er en fullverdig videreutdanning, enten man kun tar VIVO I eller bygger på med VIVO II.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. mars 2021 04:40:46