Jobb og videre studier (2019)

Videre studier

Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjøre denne typen utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.

Studiet er en fullverdig videreutdanning, enten man kun tar VIVO I eller bygger på med VIVO II.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 15:33:46