Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Programmet passer perfekt for studenter som ønsker å tilegne seg kunnskap som er nødvendig for å drive moderne forretningsvirksomhet. Programmet er primært tilrettelagt for studenter som kommer direkte fra videregående skole, men studenter med yrkeserfaring har også stort utbytte av programmet. Økonomisk-administrative fag egner seg også godt som tilleggsutdanning for studenter med bakgrunn i for eksempel ingeniørfag, juridiske fag, og datafag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juni 2020 04:39:07