Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er allsidig, fleksibelt og gir deg mange spennende muligheter underveis og etter endt utdanning. I tillegg til de obligatoriske kjerneemnene tilbyr Høgskolen i Molde en stor mengde valgbare støtte- og utdypningsemner som kan brukes til å styrke breddekompetansen, eller til å spisse seg mot bestemte yrker for de som ønsker det. Vi tilbyr valgfag innen:

  • Logistikk

  • Organisasjon og ledelse

  • Regnskap (regnskapførerautorisasjon) Se beskrivelse under oppbygging og gjennomføring

  • Juss

  • Informasjonsbehandling

Etterspørselen etter denne type kompetanse er alltid stor i næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet omfatter fag som bedriftsøkonomi, markedsføring, regnskap, økonomistyring, investering, finansiering, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori og administrasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2020 09:33:01