Jobb og videre studier (2020–2023)

Jobbmuligheter

Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Videre studier

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke vårt masterstudium i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde. Fullført master vil kunne gi tittelen Siviløkonom.

Studiet kvalifiserer også for å søke opptak til masterstudiet i logistikk og masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HiMolde.

Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2020 06:32:59