Jobb og videre studier (2022–2025)

Jobbmuligheter

Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Videre studier

Ferdige kandidater kan søke opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde, eller tilsvarende masterstudium ved andre norske utdanningsinstitusjoner. Bachelorgrad pluss mastergrad i økonomi og administrasjon gir rett til siviløkonomtittelen.

Ferdige kandidater kan også søke spesialiserte masterstudier ved Høgskolen i Molde (logistikk eller samfunnsendring, organisasjon og ledelse), og ved en rekke andre norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Studenter som har konkrete planer om dette, bør undersøke med mastergradsinstitusjonen om det stilles spesielle fagkrav for opptak. Valgemnene i bachelorstudiet kan benyttes til å oppfylle slike spesielle krav.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 04:37:13