Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Olje- og gassnæringen vil være viktig for Norge i flere tiår framover. Om du ønsker å være en del av denne næringen, men samtidig ønsker en bred logistikk- og økonomiutdanning som kan benyttes i andre næringer vil dette studiet passe godt for deg.

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med innslag fra logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, transportfag, prosjektledelse, olje- og gassteknologi og HMS.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 04:37:22