Studieopphold i utlandet (2019–2022)

Studiet er spesielt tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester. Høgskolen har flere aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr passende fag. Informasjon om disse mulighetene ligger på høgskolens hjemmesider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 15:33:10