Videreutdanning i praksisveiledning

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 17%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Vår 2020
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad
Åpner for søking:
2. september
Ordinær søknadsfrist:
1. desember 2019
Praksisveiledning av studenter

Praksisveiledning av sykepleierstudenter. Foto: Erik Birkeland

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter.

Her er noen av tilbakemeldingene fra våre studenter:

Jeg har blitt bedre rustet til å gjøre jobben min! Spesielt med tanke på veiledning av studenter, men også i situasjoner hvor jeg skal veilede kollegaer, pasienter og pårørende.

Alle som er praksisveiledere bør ta denne videreutdanning. Arbeidet som praksisveileder er en del av vår arbeidshverdag. Økt trygghet i møte med studenten skaper økt kvalitet i min veiledning. Studentene jeg møter kan være mine kollegaer i morgen!

For nåværende studenter

Mer informasjon

Last ned pdf-brosjyre for studiet

Samlinger

Studiesamlinger 2020 (alle i Molde):

  • Samling 1: 27., 28. og 29. januar 2020
  • Samling 2: 23. og 24. mars 2020
  • Samling 3: 7. og 8. september 2020