Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.

Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. apr. 2021 04:46:10