Forskningsutvalget

Utvalgets viktigste oppgave er å legge til rette for og stimulere forskning, utredning, faglig utviklingsarbeid og formidling. 

Utvalget skal bidra til å utvikle samarbeid

  • mellom ulike fagområder i høyskolemiljøet
  • mellom høyskolen og eksterne aktører i arbeids- og samfunnsliv.  

Utvalget skal også 

  • arbeide for kompetanseheving og -utvikling blant de faglige tilsatte
  • drøfte spørsmål om forskningsprofil 
  • medvirke til internasjonalt forskningssamarbeid.


Forskningsutvalget har en funksjonstid på 4 år.

Møter og protokoller

Publisert 14. juni 2018 11:21 - Sist endret 14. juni 2018 11:22