Studieutvalget

HiMolde skal ha et studieutvalg med slik sammensetning: Alle studielederne og to studenter oppnevnt av studenttinget. Dekanene, eller den denne bemyndiger, er fast medlem av Studieutvalget. Utvalgets leder oppnevnes av rektor. Funksjonsperioden for studentrepresentantene er 2 år.

Studieutvalget behandler spørsmål av betydning på studie- og studentrelaterte områder som:

  • studentrekruttering
  • opptak
  • undervisning og eksamen, herunder internasjonalisering og studentutveksling

Utvalget har et særlig ansvar for systemer og rutiner for kvalitetssikring og evaluering av studier og undervisning og skal bidra til informasjonsutveksling og koordinering mellom de ulike studieprogrammene.

Utvalget legger fram forslag til forskrifter og retningslinjer på aktuelle områder og kan etter styrets bestemmelse tillegges beslutningsmyndighet på bestemte saksområder, herunder søknader fra studenter.

Møter og protokoller

Publisert 14. juni 2018 12:04 - Sist endret 21. mars 2022 12:51