Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2018
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad

Studiet har ikke opptak i 2019.  Neste opptak har søknadsfrist 15. april 2020.

Programmets innhold

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten er en videreutdanning med tre valgfrie spesialiseringsområder:

A. Omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander
B. Palliativ omsorg
C. Demensomsorg