Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2022
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2022
Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Programmets innhold

Videreutdanning i Habilitering og miljøarbeid (VHM) er rettet mot tjenester for mennesker med funksjonshemminger, med spesielt fokus på autisme, utfordrende atferd og multifunksjonshemming. Mennesker med ulike funksjonshemminger eller funksjonsvansker har ressurser og utviklingsmuligheter som tjenesteyterne må se og anerkjenne. Personenes individuelle behov må bli møtt med tilpassa hjelp og en forståelse for kontekstens betydning. Miljøarbeid overfor personer som trenger tjenester og tiltak skal være målrettet, kunnskapsbasert og holde høy faglig kvalitet. VHM skal bidra til at studentene spisser sin kompetanse og øker sin faglige refleksjonsevne.