Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2018
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad

Studiet har ikke opptak i 2019.  Neste opptak har søknadsfrist 15. april 2020.

Programmets innhold

Videreutdanning i Habilitering og miljøarbeid er rettet mot tjenester for mennesker med funksjonshemminger, med spesielt fokus på multifunksjonshemming og utfordrende atferd.
Mennesker med ulike funksjonshemminger har ressurser og utviklingsmuligheter som må sees og anerkjennes av tjenesteyter. Samtidig må deres individuelle behov møtes med tilpasset hjelp og forståelse for kontekstens betydning.