Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Mastergraden er forankret i forsknings- og kompetanseområdene psykisk helsearbeid, aldring og omsorg for eldre, funksjonshemming og rehabilitering, fenomenologisk tilnærming til sårbare grupper, tverrprofesjonelt samarbeid og omsorg til pasienter med somatisk sykdom og lidelse.

Masteroppgaven skal normalt forankres i disse kompetanseområdene. På denne måten vil studenten få mulighet til å delta i et forskningsmiljø og skaffe seg en oversikt over forskningsvirksomhet som ligger tett opp til det en selv planlegger å jobbe med.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:32:33