Aktuelle saker - Side 6

Arbeidsgruppe for planlegging av den nye videreutdanningen i helsesykepleie.
Publisert 1. juli 2019 10:28

Styret ved Høgskolen i Molde har vedtatt å starte opp med utdanning av helsesykepleiere i Kristiansund.  Studiet erstatter den tidligere videreutdanningen til helsesøster og er planlagt med 40 studieplasser.  Studiet starter opp i januar 2020, og planleggingen er allerede godt i gang. 

Publisert 25. juni 2019 10:51

For andre gang er den store interdisiplinære konferansen med deltagere fra hele verden ved Høgskolen i Molde.

Publisert 16. mai 2019 15:23

Under åpningen av studieåret onsdag 21. august vil vinneren av årets Studiemiljøpris bli bekjentgjort. Formålet med Studiemiljøprisen er å stimulere til tiltak som bedrer studiemiljøet ved Høgskolen i Molde, og skal gå til de som i løpet av studieåret har gjort en ekstra innsats for å bedre studiemiljøet. Det kan være å legge til rette for sosiale tiltak for studentene på fritida eller tiltak som er relatert til studiemiljøet og som øker trivselen og kvaliteten på læringsmiljøet for studentene. 

Publisert 15. mai 2019 13:33

Under åpningen av studieåret onsdag 21. august vil vinneren av årets pedagogiske pris bli bekjentgjort. I retningslinjene for tildeling av pedagogisk pris heter det at prisen skal gå til personer som har gjort en særlig fortjenestefull undervisningsinnsats ved Høgskolen i Molde.

Publisert 12. apr. 2019 08:25

Resultatet etter styrevalget er klart og det blir store utskiftninger i styret ved HiMolde. Professor Kjetil Haugen og førstelektor Ragnhild Michaelsen ble valgt inn fra de vitenskapelig ansatte, mens arkiv- og sekretariatleder Merete Ludviksen ble valt inn fra de adminastrativt ansatte. Fra studentene ble Mads Kristiansen og Amalie Nordeid valgt inn.

Publisert 11. mars 2019 15:18

Skal idretten være for alle eller noen få som har råd til å henge med på pengegaloppen? Dette er et av temaene som skal belyses under seminaret om barneidrett som går av stabelen 14. mars på Høgskolen i Molde.

Publisert 17. jan. 2019 12:36

Simulering og teamtrening sto i fokus da BEST-stiftelsen sammen med Molde sykehus arrangerte fasilitatorkurs på Høgskolen i Molde. Øvingsavdelinga høstet lovord.