Aktuelle saker - Side 2

Bilde av deltakerne under oppstartssamlingen.
Publisert 19. jan. 2022 15:40

I sju av ti partnerdrap i Norge er det en voldshistorikk før drapet skjer, og i omtrent like mange tilfeller har offeret og gjerningspersonen vært i kontakt med hjelpeapparatet på forhånd. Forskingsprosjektet MANREPORT vil blant annet prøve å finne ut om flere av disse drapene kunne blitt avverget.

Publisert 18. jan. 2022 18:20

Høgskolen i Molde har fått utlevert et begrenset antall hurtigtester til bruk for selvtesting. Studenter og ansatte som har vært i nærkontakt med husstandsmedlem, eller tilsvarende, som har fått påvist smitte, kan henvende seg til Studentservice i Molde og 3. etasje Høgskolesenteret i Kristiansund for å få utlevert hurtigtest.

Publisert 8. des. 2021 13:25

Regjeringen har innført flere nasjonale og regionale tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten av koronaviruset. Tiltakene trer i kraft fra midnatt av.  Se informasjon fra regjeringen her. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal følge de kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift som blir fastsatt i covid-19-forskriften.

Bilde av tomt auditorium.
Publisert 12. nov. 2021 09:32

Etter 4 semester med koronarestriksjoner og hybride løsninger for undervisning og eksamen, planlegger vi for en normal studiehverdag fra nyttår av, hvor campusundervisningen igjen vil være gjeldende studieform.

Bilder av studenter fra Høgskolen i Molde
Publisert 21. okt. 2021 14:14

Som høgskole er det viktig å høre hva studentene mener om studiet de går på og om studentmiljøet de er en del av. I disse dager sendes det derfor ut en landsomfattende spørreundersøkele til andreårsstudentene på bachelor- og masterprogrammene.

Publisert 13. okt. 2021 14:37

Etter over et år på hjemmekontor og lite sosial kontakt, er næringen endelig klar for treffes igjen. Det blir to hele dager fullstappet med interessante foredrag, utstilling og gode diskusjoner. The Qube på Gardermoen blir igjen fylt med utstillere og nyheter, og dette skjer 25. og 26. oktober. - Vi er glade for at Høgskolen i Molde stiller opp som en spennende utstiller, forteller Jo Eirik Frøise, prosjektleder for Transport og Logistikk 2021.

Bilde av kursdeltakere
Publisert 22. sep. 2021 14:18

Iver Valved Korsvik og Ole Magnus Oterhals fikk på tirsdag det synlige bevis på at de har bestått kurs i medforsking. «Det er viktig for oss å være en del av samfunnet, sier Ole Magnus Oterhals».

Illustrasjonsbilde (Colourbox.com)
Publisert 31. aug. 2021 14:55

Tilbudet er no stengt i Molde og Kristiansund.  Fristen for å melde seg på gikk ut 5.9.21.  Har du behov for vaksine, ta kontakt med koronatelefonen i den aktuelle kommunen.

Mange av våre studentar i Molde og Kristiansund har allereie fått første vaksinedose i si heimkommune før studiestart.  No ventar mange på andre dose.  Den kan dei ta anten i Molde eller Kristiansund.  Nedanfor gir vi deg oppskrifta på korleis du går fram.

Bilete av Kjetil Lehn og Øyvind Sørensen.
Publisert 31. aug. 2021 14:40

Høgskolen i Molde har vore leigetakar hjå Statsbygg sidan 1. august 1994.  Tysdag 17. august var det klart for signering av ein ny leigeavtale for dei komande 30 åra på Molde Campus - til ein lågare pris!

Bilde av lege Eivind Lilleås og øvrig testeteam ved Astero.
Publisert 16. aug. 2021 13:25

Kunnskapsdepartementet har bedt alle studiesteder om å legge til rette for hurtigtesting for alle som skal delta på studentsosiale arrangement under åpningsukene.