English version of this page

Eksamensresultat, klage, karakterutskrift og vitnemål

Du finner eksamensresultater i Studentweb. Eksamensresultater skal publiseres tre uker etter eksamensdato.

Søknad om begrunnelse og klage på karakter og formelle feil

Sensorveileding

Sensorveiledning eller løsningsforslag på en eksamensoppgave skal være tilgjengelig for studenter når sensur er ført. Du finner eksamensoppgaver og sensorveiledning i Canvas. 

Be om begrunnelse

  • Du kan be om begrunnelse på karakter i inntil en uke etter at sensur er publisert. Krav om begrunnelse kan tas opp med faglærer direkte eller sendes skriftlig til post@himolde.no.
  • Mer informasjon om søknad om begrunnelse

Klage på karakter

Klage på formelle feil

Karakterutskrifter og vitnemål

  • Du kan laste ned og videresende karakterutskrifter fra Vitnemålsportalen. Logg deg inn i Vitnemålsportalen.
  • Når du er ferdig med ditt studie, vil du motta et vitnemål til postadressen som du har registrert i Studentweb.
  • Tar du eksamen etter at ditt vitnemål er laget, vil nye karakterer bli ført i en seperat karakterutskrift. Ta kontakt med studentweb@himolde.no om du vil utsette å motta vitnemålet fordi du skal ta en ny og utsatt eksamen.

Vitnemål skrives ut kun en gang. Priser på duplikater av vitnemål er kr.1000,- for et elektronisk vitnemål og kr.1300,- for et duplikat av et eldre vitnemål som må utstedes manuelt.

Publisert 6. juli 2018 11:41 - Sist endret 13. juni 2019 12:11