Evaluering og kvalitetsutvikling

Studentenes evalueringer er en viktig del av høgskolens kvalitetssikringssystem. Studentevaluering av undervisning og utdanning skal bidra til å videreutvikle kvaliteten på undervisningen og studietilbudene. Høgskolen skal legge til rette for at studentene får gjennomføre evalueringer.  Evalueringene skal sammen med andre undersøkelser og analyser av kvalitative data, danne grunnlag for vurdering av utdanningskvaliteten.