Fornyet opptak etter studieavbrudd - for avdeling ØS og LOG

Gjelder studenter som av ulike årsaker har sluttet på et ikke fullført studieløp, og som senere ønsker å fullføre dette for å få en grad (bachelor eller master).

En student som har sluttet på et studium har mistet studieretten og skal konkurrere med andre søkere dersom han/hun ønsker å få tilbake plassen på studiet. Det skal være helt spesielle grunner som skal føre til at en tidligere student kan få studieplass på en annen måte enn ved det normale opptaket.

For å søke nytt opptak etter studieavbrudd gjelder følgende er rutine:

  • Har du hatt et kortere avbrekk fra studiet kan du søke om å få tilbake aktiv studentstatus ved å sende en skriftlig og begrunnet søknad til post@himolde.no. Søknaden skal inneholde en plan for gjennomføring av resten av studiet, inklusive forventet tidspunkt for fullføring.
  • Du kan søke hvis studieavbrudd er mindre enn 3 år.
  • Du kan også søke hvis du har fått endret studentstatus til emnestudent pga for lav studieprogresjon.
  • Søknaden avgjøres av studieleder på bakgrunn av din studiehistorikk og den framlagte planen for å kunne fullføre studiet.

Søknadsfrist for å søke opptak etter studieavbrudd er : 15. august for høstsemester eller 15. desember for vårsemester

Får du avslag på denne søknad eller ikke tilfredsstiller kravene ovenfor må du søke opptak på ordinær måte.  Søknadsfrist for ordinært opptak er: 15. april

Viktig: Du må utarbeide en plan for fullføring av studiet. På denne måten vil en innvilgelse av en søknad innebære at du som student inngår en kontrakt med høgskolen om når studiet skal fullføres.

Publisert 9. juni 2020 14:39 - Sist endret 28. okt. 2021 12:39