Overflytting fra annen høgskole/universitet

Sist endret 9. juni 2020 13:44 av Øystein Nerland
Sist endret 9. juni 2020 14:40 av Øystein Nerland

Studenter som har fullført ett studieår av ett tilsvarende studium ved andre høgskoler kan søke om overflytting hvis det er ledig studieplass ved Høgskolen i Molde.