Kontroll av dokumenter etter opptak

Innlevering og kontroll av vitnemål og andre dokumenter som ligger til grunn for opptaket

Bakgrunn

Samordna Opptak har opplyst alle søkere om følgende:

Du er selv ansvarlig for at de innsendte dokumentene er riktige. Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister retten til å fullføre studiet.I løpet av det første semesteret vil alle lærestedene be et tilfeldig utvalg av søkere som er tatt opp om å forevise originale vitnemål og attester. Forfalskninger rammes av Straffeloven § 182, og vil alltid bli politianmeldt. 

Høgskolen trekker ut et tilfeldig utvalg, av søkere som er tatt opp som student, som skal fremvise originale vitnemål og attester.

Alle studenter fikk tilsendt brev i forbindelse med opptaket der det står følgende:

Originale vitnemål:    I løpet av første semester vil et tilfeldig utvalg av nye studenter bli bedt om å fremvise originale vitnemål og attester. Alle nye studenter må derfor sørge for å ha dette tilgjengelig.

Rutiner

Høgskolen gjør et tilfeldig utvalg av studenter som skal levere originaldokumenter til kontroll.

Studenter som skal levere originaldokumenter får beskjed om tid og sted for innlevering

Innlevering og henting av dokumentene skal kun gjøres av studenten selv.

Studenten skal samle alle sine originaldokumenter sammen med en forside som lister opp de dokumenter som innleveres. Dokumentene legges i en konvolutt merket med navn og studentnummer. Konvolutten lukkes ikke.

Innlevering skal skje ved personlig oppmøte. Ved innlevering skal studenten fremvise legitimasjon og signere på en innleveringsliste. Konvolutten lukkes etter at antall vedlegg er kontrollert.

Høgskolen oppbevarer konvoluttene i safe frem til den leveres tilbake til studenten.

Kontroll av dokumentene gjennomføres av opptaksteamet så snart som mulig.

Når kontrollen er gjennomført får studenten beskjed om at dokumentene kan hentes. Utlevering av dokumentene skal skje ved personlig oppmøte, og det signeres for at dokumentene er hentet av rett person.

Dersom høgskolen er i tvil om et innlevert dokument er forfalsket vil høgskolen kontakte dokumentutsteder. Høgskolen vil politianmelde alle tilfeller av forfalskede opptaksdokumenter j.fr UH-loven § 4-7.

Studenter som unnlater å levere inn originaldokumenter kan miste studieretten. Studenter kan søke om å få utsatt frist dersom de ikke har mulighet til å fremskaffe originaldokumenter innen fastsatt frist. Søknaden må begrunnes. Søknad sendes til post@himolde.no

Publisert 11. juni 2020 07:59 - Sist endret 11. juni 2020 07:59