Aktuelle saker - Side 3

En smilende og fornøyd rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde.
Publisert 23. apr. 2021 06:01

For sjette året på rad har høgskolen en økning av søkere som har skolen som sitt førstevalg. Hele 1775 personer har Høgskolen i Molde som sitt førstevalg.  «Dette er verdt å feire for hele regionen», mener rektor Steinar Kristoffersen. 

Bileta av HiMolde.
Publisert 15. apr. 2021 08:59

Fredag 16. april startar gjenopninga av Noreg.  HiMolde følgjer opp med å lette på tiltak og sakte opne opp for studentar og tilsette igjen.

En fornøyd studiesjef med solboller på studieutvalgsmøte.
Publisert 26. mars 2021 14:14

Høgskolen i Molde sitt kvalitetsarbeid har nylig hatt ettersyn av myndighetene. Med godkjenning på første forsøk ble det feiret på sedvanlig HiMolde-vis med noe godt å bite i.

Publisert 24. mars 2021 15:05

I tråd med regjeringens anbefalinger, blir alle forelesninger ved HiMolde gjort digitale fra og med torsdag 25. mars.  Samtidig stenges ytterdørene på campus og ansatte blir bedt om å jobbe hjemmefra.

Publisert 24. mars 2021 15:02

Vi nærmer oss påske og med den økt mobilitet i befolkningen.  HiMolde tar den pågående smitten i samfunnet på alvor og beredskapsteamet har derfor gjort vedtak om å innføre noen forsterka tiltak i ukene som kommer.  (Saken er oppdatert 24.3.21)

Publisert 12. mars 2021 08:30

Fem nye forskarstillingar i storsatsing for å avverge partnarvald. – Det er aldri forska på avverjeplikt i forhold til partnarvald i Europa tidlegare, og internasjonalt har det aldri blitt sett i gang eit så stort forskingsprosjekt på liknande tematikk, fortel prosjektleiarane Kjartan Leer-Salvesen (HiVolda) og Solveig Karin Bø Vatnar (HiMolde)

Illustrasjonsbilde (Colourbox.com)
Publisert 11. mars 2021 18:29

Det mye omtalte dataangrepet, rettet mot Microsoft sine produkt og kunder, har potensiale i seg til å gjøre stor skade i følge Nasjonal sikkerhetsmyndighet. - Alle ansatte og studenter ved HiMolde må derfor skifter passord, sier IT-sjef Kjetil Kroknes ved HiMolde.

Publisert 11. mars 2021 15:23

I mars 2021 får du som er student anledning til å svare på nettopp dette. Du vil nemlig motta en undersøkelse kalt SHoT, som tar for seg hvordan din helse og trivsel har vært det siste året.

Bilde av Andreas Bachmann.
Publisert 18. feb. 2021 10:36

Vi minnes Distriktshøgskolen i Møre og Romsdal, Molde sin første undervisningsleder, Andreas Bachmann. Andreas døde 11. februar og begraves fra Molde domkirke 24. februar.  I tillegg til å bygge opp det faglige tilbudet ble Andreas sentral i å bygge «DH» i Molde, senere Høgskolen i Molde, som institusjon.

Publisert 11. feb. 2021 09:28

I dag legger NOKUT frem resultatene fra årets Studiebarometer. Etter en stor oppgang i fjor går Høgskolen i Molde som forventet tilbake i pandemiåret. Tallene er omtrent på nivå med rapporten som kom for 2018.

Bilde av studenter på biblioteket
Publisert 12. jan. 2021 14:59

Regjeringen la i går fram de nye nasjonale føringene for smittevern og håndtering av Covid-19, og her framgår det at vi skal fortsette å gi digital undervisning.  Samtidig skal vi også gi studentene et tilbud om campusundervisning der det er mulig. Institusjonene gis frihet til å selv avgjøre når det er mulig, i samråd med lokale helsemyndigheter.  

Publisert 17. des. 2020 12:16

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde har, i samarbeid med Politihøgskolen, Krisesentersekretariatet og Oslo universitetssykehus fått gjennomslag for ein søknad om 12 millionar kroner frå Noregs Forskingsråd. Prosjektet handlar om avverjing av partnarvald og skal gå over fem år.

Bilde av dekan Kari Bachmann og studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Publisert 15. des. 2020 14:40

Styret ved HiMolde har i dag vedtatt å starte opp med bachelor i rettsvitenskap fra høsten 2021.  Studiet blir det eneste i sitt slag mellom Bergen og Tromsø og det forventes stor interesse for de 40 studieplassene som blir lagt ut på Samordna Opptak.

Publisert 20. okt. 2020 14:23

Som høgskole er det viktig å høre hva studentene mener om studiet de går på og om studentmiljøet de er en del av. I disse dager sendes det derfor ut en landsomfattende spørreundersøkeles til andreårsstudentene på bachelor- og masterprogrammene.

Bilde av studenter på fiskemærer
Publisert 1. okt. 2020 15:08

Både rektor og studiestedkoordinator var representert da HiMolde inviterte næringslivet til marin kompetansefrokost. Vi som vertskap hadde laget et program hvor vi ville sette fokus på mulighetene som finnes innenfor havbruk og forskning.