Nettsider med emneord «konferanse»

Publisert 1. juli 2019 13:20

I Norge rammes hver dag rundt 40 mennesker av slag. Bedre medisinsk behandling innebærer at pasientene tilbringer kortere tid på sykehus, men mange vil ha sammensatte behov som krever langvarig oppfølging.