Utdanningsplan

Utdanningsplan er en avtale som skal sikre et tettere og mer forpliktende forhold mellom deg som student og høgskolen.

Avdelingene Økonomi og samfunnsvitenskap (ØS) og Logistikk (LOG)

Alle studenter som tas opp til studier av 60 poengs omfang eller mer skal inngå avtale om utdanningsplaner (jf. UHL § 4-2)

Studentene får  informasjon om utdanningsplaner i StudentWeb ved studiestart.

Avdelingene orienterer studentene ved studiestart om mulighetene for faglig veiledning.

Studenter skal godkjenne :

  • utdanningsplanen hvert semester. Godkjenningen gjelder planlagt progresjon for inneværende semester. Dette gjelder også når standard studieplan følges.

Dersom du velger en utdanningsplan som avviker fra standard fag- og studieplan, må dette gjøres i samråd med studieleder.

Eks. på avvik:

  • Avvik i progresjon
  • Avvik fra standard studieplan når det gjelder obligatoriske fag
  • Avvik fra standard studieplan når det gjelder valgfag

Avtale om utdanningsplan inngås tidlig i hvert semester.  Studiekontoret publiserer frister for dette.

Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

  • Studenter ved avdeling HS følger standard studieplan (utdanningsplan)
  • Avdelingen følger opp studentene med avvik

Eks. på avvik:

  • Avvik i progresjon
  • Permisjoner

Alle studenter gis faglig veiledning av avdelingen

Publisert 11. juni 2020 12:45 - Sist endret 11. juni 2020 12:46