Utplassering i bedrift

Alle bachelorstudentene i logistikk ved HiMolde kan velge ett semester hvor en jobber i bedrift i Norge eller i utlandet så sant de oppfyller karakterkravet for utplassering. Studenten jobber da med faglige relevante oppgaver i bedriften og skriver en fordypningsoppgave om en bestemt problemstilling. 

Eksempler på bedrifter som har hatt utplassering av studenter: 

  • Equinor (Tidligere Statoil)
  • Hydro
  • Shell
  • Mongstad Base
  • National Oilwell Varco
  • Utdanningsdirektoratet
  • Glamox
  • Hjellegjerde
  • Bring Logistics

Kontaktperson: Geir Arne Svenning

Publisert 8. okt. 2018 14:37 - Sist endret 1. sep. 2020 14:04