English version of this page

De første dagene - studiestart og registrering

Aktivere brukerkonto

For å få tilgang til høgskolens systemer (data, wifi, printer, nøkkelkort osv.) må du aktivere din brukerkonto:

NB! Noter deg studentnummer og passord

 

Registrere deg

Logg inn på Studentweb - velg mine studier og klikk på vis utdanningsplan.

  • Du logger deg på Studentweb med tildelt studentnummer og passord som du fikk opprettet når du aktiverte din brukerkonto.
  • Du må akseptere elektronisk: regler og retningslinjer vedr. eksamen, regler vedr. bruk av kilder, retningslinjer vedr. referanser og litteraturlister samt bibliotekets låneregler.
  • Vi anbefaler at du aksepterer utveksling av eksamensresultat med andre institusjoner og rapportering til felles låneregister.
  • Husk! Du genererer din egen faktura for betaling av semesteravgift i Studentweb under fanen betaling.
  • Du skal registrere deg til undervisning og vurdering i hvert enkelt emne (bachelor i sykepleie og vernepleie blir automatisk oppmeldt) Frist for oppmelding er 1. september.

Sjekk følgende i Studentweb:

Under "Min profil" finner du det som er registrert som din hjemstedsadresse, semesteradresse, mobilnummer og epost.

  • Sjekk at hjemmeadresse stemmer.
  • Legg inn semesteradresse
  • At epost og mobilnummer er korrekt.

Dersom ditt mobilnummer og private epostadresse er registrert i Kontakt og reservasjonsregisteret, kan du selv endre dette ved å klikke på lenken "Oppdater mobilnummer og den private epostadressen" som ligger under Min profil. Du kan også ta kontakt med studentweb@himolde.no hvis noe av informasjonen ikke stemmer.

Betale semesteravgift

 Husk å betale semesteravgift Frist: 1. september (høst) og 1. februar (vår). Betalingsinformasjon finner du i Studentweb. Benytt KID-nummer som står på din faktura. NB! Ikke bruk andres KID-nummer!

Fotografering og utdeling av studentkort

Det skal tas foto til ditt studentkort

Fotografering vil skje på faste tidspunkt under åpningsuka.  For resten av studieåret, ta kontakt med Studentservice, første etasje i A-bygget, for registrering og fotografering.

Husk å ta med gyldig legitimasjon samt ditt studentnummer. Har du vært student ved Høgskolen i Molde tidligere trenger du ikke nytt studentkort. 

Melde adresseendring

Meld adresseendring hos Posten

Søke stipend og lån

 Søk stipend og lån hos Lånekassen. Du må betale semesteravgiften for å få stipend og studielån.
Frist: 
1. september (høst) og 1. februar (vår).

Koble deg til trådløst nett på campus

 Du finner trådløst nett på hele Høgskolen i Molde. Se veiledningen og koble deg til på fra laptopen, nettbrettet eller smarttelefonen din.

 

Publisert 27. sep. 2018 16:50 - Sist endret 22. mai 2019 19:48