Fare for ikke bestått praksis

Praktisk dyktighet i sykepleie og vernepleie blir vurdert til bestått/ ikke bestått.

​​​​​Kriterier for å bestå praksisstudier er at studenten gjennomfører praksis som er i samsvar med læringsutbyttene som er beskrevet i progresjonsstigen eller i emneplan.

Kriterier for å få varsel om fare for ikke bestått praksisstudium er:

  • Studentens atferd og handlinger setter pasientens liv og/eller helse i fare
  • Svikt i et eller flere av læringsutbyttene for praksisstudiet (se eksempel på uakseptabel praksis)

Les mer om fare for ikke bestått kliniske studier her.

 

Se også:

Publisert 30. aug. 2018 12:44 - Sist endret 3. sep. 2021 13:35