Praksis i helse- og sosialfagstudiene

Praksis og ferdighetstrening er en viktig del av helse- og sosialfagstudiene ved høgskolen. Informasjon om de enkelte studiene finner du i rammeplanene og studiehåndboka nederst på siden. 

Arbeidsantrekk

Regler for arbeidsantrekk i øvingsavdeling og praksisstudier.

Fare for ikke bestått praksis

Krav om medisinsk testing

Informasjon og retningslinjer om medisinsk testing. 

Forhåndsundersøkelse- tuberkulose og MRSA.

Politiattest

Det er krav om politiattest for opptak til sykepleier- og vernepleierutdanninga.  

 

Reise- og boutgifter

Retningslinjer og skjemaer for refusjon av reise- og boutgifter.

Samarbeidsmidler for praksisfeltet

Informasjon og søknadsskjema for samarbeidsmidler. 

Skade og smitte

Informasjon om hva du bør gjøre hvis du blir skadet eller utsatt for smitte under praksisstudier.

Taushetsplikt

Tildeling av praksisplasser

Prosess og retningslinjer for tildeling av praksisplass. Søknadsskjema for tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag.