Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Haavardsen Heidi Viviann
Stilling: Dekan
Enhet: Avd. for helse- og sosialfag
Telefon: +4771214147
E-post: Heidi.V.Haavardsen@hiMolde.no
Kontor: B-112
Cristin ID323865

 Om meg

Nåværende stilling:    Dekan 01.01.13 - 31.12.20

Er autorisert sykepleier fra Nasjonalforeningen og Møre og Romsdal sykepleieskole, Molde (1983) og har jobbet som kontorsykepleier, ledende helsesøster, avdelingsleder i sykehjem og Pleie og omsorgsleder i kommunal sektor frem til 1992. I denne perioden tok jeg utdanning i Ledelse for offentlig tilsatte ved Møre og Romsdal distriktshøgskole, Volda.

Fra 1992 til 2002 jobbet jeg som adjunkt med opprykk i videregående skole, hvor jeg var prosjektleder for voksenopplæring i helse- og sosialfag, og tok Pedagogisk utdanning og Spesial-pedagogikk ved Møre og Romsdal distriktshøgskole, Volda.

Jeg ble tilsatt ved Høgskolen i Molde i 2002. Gjennomførte Hovedfag i sykepleievitenskap ved UIB (2007). Har innehatt ulike roller og verv, som faglærer, kullansvarlig, studieleder ved sykepleierutdanningen før jeg startet som dekan med alle de verv og oppgaver rundt fag, forskning, personal, økonomi og utadrettet virksomhet m.m. som denne rollen medfører. Dekanskolen 7, Universitet og høgskolerådets (UHR) lederutviklingsprogram ble gjennomført i 2012, og har siden innehatt åremål stillingen som dekan.

Medlem av nasjonale råd

2014 -d.d: Medlem av Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning som er en enhet i Universitets- og høgskolerådet (UHR) som skal arbeide for å styrke høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid samt innovasjon innenfor helse- og sosialfagene. Se http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/nfe-hs

2012 -2014: Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning (NRHS)som tidligere lå under UHR   http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/nasjonale_rad/nrhs

2009 -2012: Medlem i nasjonalt råd SUFAL - Sykepleierutdanningens Faglige Lederforum som tidligere lå under UHR.

 Medlem av Samarbeidsorgan

2017: Er valgt medlem (HIM/HVO) i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon. Det regionale samarbeids organet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen. Jeg sitter også som medlem i Samarbeidsutvalget for utdanning. Mer informasjon, se linken https://helse-midt.no/samarbeidsorganet

2013 -2016: Medlem av Samarbeidsorganet Helse Midt -Norge og NTNU http://www.ntnu.no/dmf/rad/samorg

2012-2016: Medlem av Samarbeidsorganet Helse Midt -Norge -Høgskolene, og satt som leder av utvalget i 2014 -2016. http://www.helse-midt.no/no/Fag/Utdanning/Samarbeidsorganet-mellom-hogskolene-og-Helse-Midt-Norge/107538/

Medlem av Midt Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning http://www.helse-midt.no/no/Fag/Utdanning/Midt-norsk-samarbeidsutvalg-for-utdanning-og-forskning/129306/

2009 -2012: Midt Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning

2009 -dd. Medlem av Samarbeidsorganet Helse Møre og Romsdal og Høgskolene

 Styreverv og Utvalgsarbeid

HiMolde: (2012 -d.d). Leder av avdelingsstyret HS og tidligere avdelingsråd, medlem av Tilsettingsutvalget og Studieutvalget. Har også sittet som medlem av arbeidsmiljøutvalg, likestillingsutvalg m.fl.

(1992 -2001) Arbeidsplasstillitsvalgt TVS og medlem i Lærerforbundet i Møre og Romsdal.

 

Prosjekt
2016: Leder av styringsgruppa: Desentralisert deltid BA -sykepleie Sunndal
2016: Opprettelse av Simuleringsenheten ved AHS
2011-11 - 2012-12 ORKIDE og Nordmøre og Romsdal HF - Medlem i styringsgruppe : Prosjekt: "Helhetlige pasientforløp, en breddestrategi".
2009: Innføring av Nasjonal kvalifikasjons rammeverk (NKR) i utdanningene

 Publikasjoner fra Cristin