Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Heidi Viviann Haavardsen
Stilling: Dekan
Enhet: Avd. for helse- og sosialfag
Telefon: +4771214147
E-post: Heidi.V.Haavardsen@hiMolde.no
Kontor: B-112
Cristin ID323865

 Om meg

Faglig interessefelt:

Forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge. Ledelse i helse- og sosialtjenesten.

Fagbakgrunn:

Formell utdanning: Dekanskolen 7 (2012), Universitet og høgskolerådets (UHR) lederutviklingsprogram http://www.uhr.no/ressurser/temasider/lederutvikling Hovedfag i sykepleievitenskap (2007), Universitetet i Bergen. Sykepleier (Autorisert, 1983) Nasjonalforeningen og Møre og Romsdal sykepleieskole, Molde.

Tidligere yrkeserfaring: Kontorsykepleier ved legekontor, avdelingsleder ved sykehjem, konstituert pleie og omsorgsleder og konstituert ledende helsesøster i Tingvoll kommune. Lærer/adjunkt med opprykk ved Tingvoll videregående skole.

Undervisning: For tiden permisjon pga. dekanverv.

Fram til 1. august 2009 underviste i følgende tema spesielt: Forebyggende og helsefremmende arbeid (teori og praksisoppfølging i helsestasjon og fødeavdeling). Kommunikasjon, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, individuell plan som arbeidsredskap. Bacheloroppgave-veiledning. Praksisveiledning og vurdering i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Verv: Dekan 01.01.13 - 31.12.16.

http://www.himolde.no/OmHiMolde/avdeling%20for%20helse-%20og%20sosialfag/Sider/side.aspx

Utvalg og styre HIM: Medlem av arbeidsmiljøutvalg, likestillingsutvalg, tilsettingsutvalg og studieutvalg. Leder av avdelingstyret ved HS.

Leder av Samarbeidsorganet Helse Midt -Norge RHF og Høgskolene (01.01.2014 – 31.12.15) http://www.helse-midt.no/no/Fag/Utdanning/Samarbeidsorganet-mellom-hogskolene-og-Helse-Midt-Norge/107538/

Medlem av Samarbeidsorganet Helse Midt -Norge og NTNU http://www.ntnu.no/dmf/rad/samorg

Medlem av Midt Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning http://www.helse-midt.no/no/Fag/Utdanning/Midt-norsk-samarbeidsutvalg-for-utdanning-og-forskning/129306/

Formidling

Konferanse: Regional utdanningskonferanse for helse og sosialfag « Utdanning for fremtidens arbeidsliv» 2014 http://hivolda.no/hivolda/kurs-og-oppdrag/konferansar-og-seminar/helsekonferanse/program

 

 

 Publikasjoner fra Cristin